Digitālās humanitārās zinātnes ziemeļu un Baltijas valstīs (DHNB)

DHNB ir organizācija, kas izveidota ar mērķi stiprināt pētniecību, izglītību un savstarpējo saziņu digitālo humanitāro zinātņu jomā Skandināvijas un Baltijas valstīs. DHNB konferences notiek reizi gadā, tiek organizēti hakatoni un plānotas arī vasaras skolas. DHNB ir asociētā EADH organizācija. Latvijas DH pētnieki aicināti kļūt par organizācijas biedriem, lai stiprinātu Baltijas pārstāvniecību DHN!

Eiropas digitālo humanitāro zinātņu asociācija (EADH)

EADH ir starptautiska organizācija, kas reprezentē digitālās humanitārās zinātnes Eiropā visdažādākajās nozarēs, tostarp vēsturi, kultūras pētniecību, mākslas vēsturi, valodas un literatūras pētniecību, muzikoloģiju un daudzas citas. EADH atbalsta arī digitālo humanitāro zinātņu interešu grupu veidošanos Eiropā pēc ŗeģiona, valodas, metodoloģiskā fokusa vai citiem kritērijiem. 

Mājas lapa: http://eadh.org

CLARIN ERIC

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure – Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra) ir dalīta Eiropas pētniecības infrastruktūra (ERIC), kas integrē darbu, zināšanas, resursus, rīkus, repozitorijus un servisus, ko piedāvā daudzie CLARIN centri un nacionālie konsorciji.  CLARIN mērķis ir novērst sadrumstalotību valodas resursu jomā un padarīt valodas resursus pieejamus visu jomu, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu zinātniekiem un studentiem, izmantojot vienotu pierakstīšanos. CLARIN piedāvā ilgtermiņa risinājumus un tehnoloģiju servisus digitālo valodas datu un rīku izvietošanai, savienošanai, analīzei un atbalstīšanai. CLARIN atbalsta pētniekus, kas vēlas iesaistīties vadošos datos balstītos pētījumos, lai veicinātu patiesi daudzvalodīgu Eiropas pētniecības telpu. 

Latvija CLARIN ERIC pievienojās 2016. gada 1. jūnijā.

Mājas lapa: http://www.clarin.lv/lv/
CLARIN ERIC vadītāja Latvijā: Inguna Skadiņa, LU MII, inguna.skadina@lumii.lv 

Eiropas valodu resursu koordinācijas tīkls (ELRC)

2015. gada aprīlī Eiropas Komisija sāka darbu pie visaptveroša Eiropas valodu resursu koordinācijas pasākuma. Tā mērķis ir apzināt un savākt sabiedrisko pakalpojumu un valsts un pārvaldes iestāžu jomai atbilstošus valodas un tulkošanas datus visās 30 Eiropas valstīs, kas piedalās EISI programmā. Visi iniciatīvas laikā savāktie dati tiks ekskluzīvi iesniegti tikai Eiropas Komisijai un tiks izmantoti EISI automatizētās tulkošanas platformā. 21. gadsimta Eiropā šī platforma palīdzēs nojaukt valodas barjeras starp cilvēkiem un tautām.

Mājas lapa: http://www.lr-coordination.eu/lv

Tehnoloģiskais nacionālais kontaktpunkts Latvijā: Normunds Grūzītis, LU MII, normunds.gruzitis@lumii.lv

Sabiedrisko pakalpojumu nacionālais kontaktpunkts Latvijā: Armands Magone, Kultūras informācijas sistēmu centrs

ETRANSLATION TERMBANK

eTranslation TermBank(eTTB) mērķis ir veicināt nozarēm specifisku terminoloģijas resursu vākšanu un nodrošināšanu, kas nepieciešami vairākiem Eiropas valstu publiskiem digitāliem servisiem. eTTB fokusējas uz šādām jomām un digitāliem publiskiem servisiem:

eTranslation TermBank vadītāja: Tatjana Gornostaja, Tilde, tatjana.gornotaja@tilde.lv

COST

COST ir starptautiskās sadarbības programma, kas atbalsta zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās Eiropā. Programma radīta ar mērķi atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas. 

Mājas lapa: http://www.cost.eu/

COST akcijas Nr. CA16204 Distant Reading for European Literary History 03/11/2017-02/11/2021 vadības komitejā kā Latvijas pārstāve Eva Eglāja-Kristsone, LU LFMI, eva.eglaja@lulfmi.lv

COST akcijas Nr. CA16105 European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques vadības komitejā Inguna Skadiņa, Tilde

COST akcijas Nr.CA 16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent zinātniskās komunikācijas vadītāja ir Sanita Reinsone, LU LFMI