Video bibliotēka

Šajā sadaļā tiek apkopoti video materiāli, kas attiecas uz humanitāro zinātņu jomu un projektu rezultātiem.

Padziļinātu informāciju par katru redzamo un citiem video var redzēt, apmeklējot Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā YouTube kanālu

Digitālās pētniecības seriāla

1. sērija: Teksta datoranalīze un vizualizācija

Digitālās pētniecības seriāla

2. sērija: Periodikas digitalizācija

Digitālās pētniecības seriāla

3. sērija: Digitālās līdzdalības metodes

Digitālās pētniecības seriāla

4. sērija: Licencing - a road to open digital heritage

Demonstrāciju seminārs: humanitāro zinātņu digitālo  resursu lietojums

Demonstrāciju seminārs: digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai

Responsible Artificial Intelligence

DHN2020 keynote speaker Virginia Dignum on 21 October, 2020

A Vaccine Against Fake News

DHN2020 keynote speaker Jan Roozenbeek on 21 October, 2020