Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā (DHELI)

Notikumi


2023.01.19

Kaut arī darbs DHELI projektā rit jau kādu laiku, šodien notiek pirmā koordinējošās grupas sanāksme. Diskutējam par projekta pieteikuma vērtētāju rekomendācijām un plānojam, kā tās iestrādāt darba plānā, apspriežam darba organizēšanu un plānojam tuvākos pasākumus. Esam arī tikko saņēmuši starptautisko ekspertu izvērtējumu iepriekšējam DH VPP projektam. Tas ir ļoti pozitīvs un iedvesmojošs!

2022.12.15
DHELI projekta īstenošanas oficiālais sākums!  🎉

Informācija par projektu

Projekts “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā” jeb DHELI tiek īstenots Valsts pētījumu programmas “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” ietvaros.

Kontaktinformācija: dh@lulfmi.lv
Projekta vadītāja: Sanita Reinsone

KOPSAVILKUMS

Projekts “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā” jeb DHELI tiek īstenots Valsts pētījumu programmas “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” ietvaros.

Kontaktinformācija: dh@lulfmi.lv
Projekta vadītāja: Sanita Reinsone 

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veicināt digitālo humanitāro zinātņu pētniecību Latvijā, nodrošinot līdzsvarotu programmu, lai (1) atbalstītu esošo humanitārajām zinātnēm paredzēto digitālo resursu un rīku attīstību, izvairoties no nevienmērīgas attīstības un veicinot to izmantošanu pētniecībā un izglītībā; (2) novērstu DH resursu un rīku sadrumstalotību un nevajadzīgu dublēšanos, veidojot partnerības un produktīvas alianses starp iestādēm, kas apkopo līdzīgus datus; (3) nodrošināt plašāku atpazīstamību, atbalstīt atvērto zinātni un ievērot FAIR principus, kā arī veicināt humanitāro zinātņu digitālo resursu sadarbspēju un to iekļaušanu starptautiskajās pētniecības infrastruktūrās; (4) veicināt DH pētniecību un izglītību Latvijā, tostarp veicināt un stiprināt DH pētnieku kopienu Latvijā, un (5) sniegt nepieciešamās vadlīnijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku izstrādātājiem, politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, pētniekiem un citām mērķa grupām par efektīvu atbalstu digitālo humanitāro zinātņu attīstībai, attīstībai un sadarbībai.LULFMI


LUMII

LU


LULAVI

RTA

LNB

RTU