DIGITALHUMANITIES.LV ir iniciatīva, kas tiek īstenota, sadarbojoties Latvijas pētniecības institūcijām, ar mērķi veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā, informēt par pētījumiem un iniciatīvām, kā arī sekmēt sadarbību Latvijas un starptautiskā mērogā.

Šobrīd digitalhumanities.lv veido:


KONTAKTI 

digitalhumanities.lv koordinēšana: 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (Sanita Reinsone, sanita.reinsone@lulfmi.lv)
Ziņas, atjauninājumi sūtāmi dh@lulfmi.lv
Baltijas DH vasaras skolas informācija: Ilze Ļaksa-Timinska, ilze.laksa-timinska@lulfmi.lv

Latvijas Nacionālā bibliotēka (Anda Baklāne, dh@lnb.lv)

LU Matemātikas un informātikas institūts (Kristīne Pokratniece)


Digitalhumanities.lv sociālajos tīklos

digitalhumanities.lv grupa Facebook 
Twitter
YouTube